คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

ตัวเลือกแคปชั่น

เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายในชีวิต บางครั้งแค่คำคมสั้นๆ ก็สามารถส่งพลังบวกและกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อไปได้ เรา คำคม.net ได้รวบรวม 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจมาลองดูกันเลยว่าคำคมเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกแรงบันดาลใจมากน้อยแค่ไหน

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Believe you can and you’re halfway there

(เชื่อว่าคุณทำได้ และคุณก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว)

Theodore Roosevelt

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Challenges are what make life interesting

(ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ)

Joshua J. Marine

 
คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Push yourself, because no one else is going to do it for you

(ผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า เพราะไม่มีใครจะทำแทนคุณได้) 

Unknown

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Make each day count, and better than the last

(ทำให้แต่ละวันมีคุณค่า และดีกว่าวันก่อน)

Unknown

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Turn your wounds into wisdom.

(แปรเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นปัญญา) 

Oprah Winfrey

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Live life to the fullest and focus on the positive

(ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมุ่งสู่สิ่งบวก) 

Matt Cameron

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

The harder you work, the luckier you get

(ยิ่งคุณทำงานหนัก โชคก็จะยิ่งเข้าข้างคุณ)

Gary Player

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Doubt kills more dreams than failure ever will.

(ความสงสัยนั้นทำลายความฝันได้มากกว่าความล้มเหลว) 

Suzy Kassem

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts

(ความสำเร็จไม่ใช่จุดสุดท้าย ความล้มเหลวไม่ถึงตาย สิ่งสำคัญคือความกล้าที่จะดำเนินต่อไป) 

Winston Churchill

คัดสรรโดยเฉพาะ 15 แคปชั่นให้แรงบันดาลใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

Make every moment an experience worth treasuring.

(ทำให้ทุกช่วงเวลาเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ) 

Unknown

Believe in yourself and all that you are (เชื่อมั่นในตัวคุณเองและสิ่งที่คุณเป็น)  Unknown

Dream big, start small, but most of all, start (ทำฝันให้ใหญ่โต เริ่มต้นจากเล็กๆ แต่สิ่งสำคัญคือเริ่มต้น)  Simon Sinek

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams (อนาคตเป็นของผู้ที่เชื่อในความงดงามของความฝัน)  Eleanor Roosevelt

You miss 100% of the shots you don’t take  (คุณจะพลาดโอกาสทั้งหมด 100% ถ้าไม่ลองทำ) Wayne Gretzky

It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop (ไม่สำคัญว่าคุณจะก้าวไปช้าเพียงใด ตราบที่คุณไม่หยุดเดิน)  Confucius

Scroll to Top