คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ 2023

คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ

ตัวเลือกแคปชั่น

รวมคำคมแคปชั่น คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ

คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ ​ความหมายดี ๆ สั้น ๆ พร้อมคำแปลล่าสุด

Pain is inevitable. Suffering is optional.
ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความทุกข์อยู่กับมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้

Don’t count the days. Make the days count.
อย่ามัวแต่นั่งนับวันเวลาที่ผ่านไป แต่จงทำให้ทุกๆ วันที่ผ่านไปให้มีคุณค่า

Love all, trust a few, do wrong to none.
จงรักทุกคน เชื่อคนไม่กี่คน และไม่ทำผิดต่อใคร

Your past does not equal your future.
อดีตของคุณไม่เท่ากับอนาคตของคุณหรอก อย่าไปสนใจมันเลย

Once you choose hope, anything’s possible.
เมื่อคุณเลือกที่จะมีความหวัง ทุกอย่างก็เป็นไปได้

Life’s too mysterious to take too serious.
ชีวิตมันลึกลับเกินกว่าที่จะจริงจังกับมันเกินไป

Live as many lives as you can.
จงใช้ชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Little things, make big days.
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสร้างวันที่ยิ่งใหญ่ได้

If opportunity doesn’t knock, build a door.
หากโอกาสไม่เกิดขึ้น ก็จงสร้างประตูเพื่อเข้าไปหาโอกาสด้วยตัวเอง

Life is an echo; we get what we give.
ชีวิตก็เหมือนเสียงสะท้อน เราให้อะไรไป เราก็ได้สิ่งนั้นกลับมานั่นล่ะ

Celebrate every win, no matter how small.
จงฉลองทุกชัยชนะไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน

Let your smile change the world. Don’t let the world change your smile.
ให้รอยยิ้มของคุณเปลี่ยนโลก อย่าให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณ

There are so many beautiful reasons to be happy
มีเหตุผลที่สวยงามมากมายที่จะทำให้คุณ มีความสุข

DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY
จงทำในสิ่งที่คุณ”มีความสุข”

GROWTH IS GROWTH, NO MATTER HOW SMALL
การเติบโตก็คือการเติบโต ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน

Happiness is the highest level of success.
ความสุข คือ ความสำเร็จขั้นสูงสุด

Never let your fear decide your fate.
อย่าปล่อยให้ความกลัวตัดสินชะตากรรมของคุณ

HAPPY GIRLS ARE THE PRETTIEST.
ผู้หญิงสวยที่สุดตอนที่เธอมีความสุข

A beautiful day begins with a beautiful mindset.
วันที่สวยงามเริ่มต้นด้วย ความคิดที่สวยงาม

Happiness means loving yourself and being less concerned with the approval of others.
ความสุข หมายถึง การรักตัวเอง และกังวลน้อยลงกับความเห็นของคนอื่น

You don’t have to be perfect.
คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

Having a bad day is ok.
บางวันเลวร้ายแต่ก็โอเค

Small steps are also progress
ก้าวเล็กๆ ก็ก้าวหน้า

IF YOUR DREAMS DON’T SCARE YOU, THEY ARE TOO SMALL
ถ้าความฝันของคุณไม่ทำให้คุณกลัว ความฝันนั้นเล็กเกินไป

TOW THINGS YOU ARE IN TOTAL CONTROL OF IN YOUR LIFE ARE YOUR ATTITUDE & YOUR EFFORT
สองสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ทั้งหมดในชีวิตคือ ทัศนคติ และ ความพยายาม ของคุณ

Never forget how wildly capable you are.
อย่าลืมว่าคุณเก่งแค่ไหน

BE A LIGHT IN THIS WORLD
จงเป็นแสงสว่างในโลกนี้

You are what you do, not what you say you’ll do.
คุณเป็นอย่างที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะทำ

Turn the pain into power.
จงเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลัง

This will be a good year.
ปีนี้จะเป็นปีที่ดี

Keep calm and carry on.
ใจเย็นไว้และเดินหน้าต่อไป

Life would be tragic if it weren’t funny.
ชีวิตจะน่าเศร้าถ้ามันไม่ตลก

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.
อย่าร้องไห้เพราะมันจบแล้ว แต่จงยิ้มเพราะสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วจะดีกว่า

There are no mistakes, only opportunities.
ไม่มีคำว่าผิดพลาด ทุกอย่างล้วนแต่เป็นโอกาสเท่านั้นล่ะ

There are no regrets in life, just lessons.
ไม่มีความเสียใจในชีวิต มันเป็นเพียงบทเรียน

There’s no fear when you’re having fun.
ไม่มีอะไรต้องกลัว ถ้าคุณรู้สึกสนุกกับมัน

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.
ใช้ชีวิตให้สนุก มีเวลาเหลือเฟือที่จะตาย

Life is all about having a good time.
ชีวิตคือการมีช่วงเวลาที่ดี

Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.
วันนี้เป็นวันที่ดี วันนี้เป็นวันที่เราสนุกกับชีวิต และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันที่มีความสุขเช่นเดียวกัน

Enjoy life despite its problems.
จงสนุกไปกับการใช้ชีวิตแม้จะมีปัญหาเข้ามาก็ตาม

REMEMBER TO SMILE
อย่าลืมยิ้ม

Embrace all that is you
โอบรับทุกสิ่งที่เป็นคุณ

Your life is as good as you mindset
ชีวิตของคุณดีเท่าทัศนคติของคุณ

MINDSET IS everything
ทัศนคติ คือ ทุกสิ่ง

GREAT THINGS NEVER CAME FROM COMFORT ZONES
สิ่งดีๆ ไม่เคยมาจาก Comfort Zones

DON’T LET THE BAD DAYS MAKE YOU THINK YOU HAVE A BAD LIFE.
อย่าปล่อยให้วันที่เลวร้าย ทำให้คุณคิดว่าคุณมีชีวิตที่แย่

The most important thing is to enjoy you life – to be happy. It’s all that matters. สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใช้ชีวิตให้มีความสุข มันคือทั้งหมดที่สำคัญ

Focus on the good
โฟกัสที่สิ่งดีๆ

GOOD MINDSET GOOD LIFE.
ทัศนคติดี ชีวิตดี

Be the reason someone smiles toay.
จงเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนยิ้มได้ในวันนี้

The purpose of our lives is to be happy.
เป้าหมายของชีวิตเราคือการมีความสุข

Life is ours to be spent, not to be saved.
ชีวิตเป็นของเราที่จะใช้มันอย่างไรก็ได้ ไม่ใช่การเก็บมันไว้

You become what you believe.
คุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อ

The purpose of our lives is to be happy.
เป้าหมายของชีวิตเราคือการมีความสุข

Be happy for this moment. This moment is your life.
จงมีความสุขในช่วงเวลานี้ ซึ่งขณะนี้คือชีวิตของคุณ

Life has no limitations, except the ones you make.
ชีวิตไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

Life’s too mysterious to take too serious.
ชีวิตมันลึกลับเกินกว่าจะจริงจังเกินไป

Slow down and savor your life.
ใช้ชีวิตให้ช้าลงและลิ้มรสชีวิตของคุณ

Surround yourself with positive people.
จงเอาตัวเองไปวนเวียนอยู่กับคนที่คิดบวก

Whatever you are, be a good one.
เป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็น แค่เป็นคนดีก็พอ

Life is an adventure! So live it up!
ชีวิตคือการผจญภัย! ฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่!

Slow down, take time to smile.
ใช้ชีวิตให้ช้าลง และใช้เวลานั้นยิ้มให้เยอะเข้าไว้

Make each day your masterpiece.
ทำให้แต่ละวันให้ดี เหมือนเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณ

Life is worth living as long as there’s a laugh in it.
ยังมีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ตราบใดที่เรายังมีเสียงหัวเราะ

Live each day as if your life had just begun.
ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

See the good in all things.
จงเห็นความดีในทุกสิ่ง

Happiness depends upon ourselves.
ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

Every wall is a door.
ทุกกำแพงมีประตูเสมอ ก็เหมือนกับอุปสรรคที่มักจะมีทางออกเช่นกัน

Don’t regret the past, just learn from it.
อย่าเสียใจกับอดีต แต่จงเรียนรู้จากมัน

Change has to come for life to struggle forward.
การเปลี่ยนแปลงต้องมาเพื่อให้ชีวิตต่อสู้ไปข้างหน้า

WHEN YOU FOCUS ON THE GOOD, THE GOOD GETS BETTER
เมื่อคุณโฟกัสแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้น

I’m not perfect, but I’m always myself.
ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ฉันเป็นตัวของตัวเองเสมอ

Being happy is a very personal thing and it really has nothing to do with anyone else.
การมีความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวมาก และมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลย

YOU CAN NEVER EXPECT TO SUCCEED IF YOU ONLY PUT IN WORK ON THE DAYS YOU FEEL LIKE IT.
คุณไม่สามารถคาดหวังความสำเร็จได้หากคุณทำงานในวันที่คุณรู้สึกอยากทำเท่านั้น

Happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have.
ความสุขจะไม่มีวันมาถึง ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว

My life is not perfec, but I am THANKFUL for everything I have.
ชีวิตฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมี

So far, you’ve survived 100% of your worst days.
จนถึงตอนนี้คุณรอดมาได้ 100% จากวันที่แย่ที่สุดของคุณ

Be happy not because everything is good, but because you can see the good side of everything.
จงมีความสุขไม่ใช่เพราะทุกสิ่งดี แต่เพราะคุณสามารถเห็นด้านดีของทุกสิ่งได้

IF WE WAIT UNTIL WE’RE READY, WE’LL BE WAITING FOR THE REST OF OUR LIVES. หากเรารอจนกว่าจะพร้อม เราก็จะต้องรอตลอดชีวิต

MORE SELF LOVE
รักตัวเองมากขึ้น

เว็บคำคมที่รวมรวมคำคมแคปชั่นคําคมความสุข ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆเกี่ยวกับความสุขในชีวิตของผู้คน เราได้รวบรวมคำคมภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลที่ดีมีความหมายลึกซึ้ง อ่านแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มพลังบวกเพิ่มความคิดที่สร้างสรรค์ เพิ่มความสดใสให้กับชีวิตในวันนั้น เพิ่มพลังใจพลังกายในการใช้ชีวิตอีกมากด้วยคําคมความสุข ภาษาอังกฤษ นอกจากจะอ่านเพื่อเพิ่มกำลังใจแล้วยังสามารถคัดลอกนำ คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ ไปโพสต์ลงบนโซเชียลเพื่อเผิยแพร่สู้ผู้คนได้อีกด้วย เพื่อเป็นการส่งกำลังใจต่อผู้คนอื่นที่เห็นแคปชั่นคำคมของคุณ
คําคมความสุข ภาษาอังกฤษ ​ความหมายดี ๆ สั้น ๆ พร้อมคำแปลล่าสุด
ติดตามคําคมความสุข ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมได้ที่: คำคม.net
Scroll to Top